Windows Update chyba ~ Viruskasino

viruskasino

Windows Update chyba

Window update error 80070005

Upozornenie.
Nesprávnou úpravou databázy Registry sa môže vážne poškodiť operačný systém a môže sa požadovať jeho opätovná inštalácia.
Preto pred experimentovaním, vytvorte si nový bod obnovy, alebo zálohujte register.
Som prihlásený ako administrátor, ale napriek tomu mi píše hlášku.
Windows Update Chyba 0x80070005
Kód chyby 80070005 zvyčajne znamená, že nemáte dostatočné oprávnenie na inštaláciu aktualizácií,Inštalácia zlyhá.

Podla návodu nainštalujeme  program subinacl.

1.Spusťte program Poznámkový blok.[notepad]
2:Stlačíte Kláves s logom Windows + R 
3:Napíšte  notepad4:Skopírujte a vložte nasledujúci text do programu Poznámkový blok.
@ECHO OFF
ECHO Window update error OPRAVA (www.viruskasino.com)
cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
@Echo =======
@Echo Finished.
@Echo =======
@pause


5:Potom klik na Subor - Uložiť ako.. - Ako je Názov súboru  tak do toho riadku napíšte:oprava.bat
6:Typ súboru tak tam vyberiete  všetky súbory, a uložíte ho na  plochu.
7:Klepnete pravým tlačítkom myši na súbor oprava.bat a potom klepnite na príkaz Spustiť ako správca.
8:Počkáte kým skript prebehne, bude to chvilku trvať.
9:Reštartujte počítač.


Inštalácia zlyhá:chyba 0x80070008

Aktualizáciu Windows sa nepodarilo nainštalovať chyba 0x80070008
nasledujúce aktualizácie: Aktualizácia zabezpečenia systému Windows.
1.Spusťte program Poznámkový blok.[notepad]
2:Stlačíte Kláves s logom Windows + R 
3:Napíšte  notepad
4:Skopírujte a vložte nasledujúci text do programu Poznámkový blok.
@ECHO OFF
ECHO Window update error OPRAVA (www.viruskasino.com)
net stop bits
net stop wuauserv
del %windir%\SoftwareDistribution\Download\. /f /q
net start bits
net start wuauserv
@Echo =======
@Echo Finished.
@Echo =======
@pause
5:Potom klik na Subor - Uložiť ako.. - Ako je Názov súboru  tak do toho riadku napíšte:oprava.bat
6:Typ súboru tak tam vyberiete  všetky súbory, a uložíte ho na  plochu.
7:Klepnete pravým tlačítkom myši na súbor oprava.bat a potom klepnite na príkaz Spustiť ako správca.
8:Počkáte kým skript prebehne, bude to chvilku trvať.
9:Reštartujte počítač.

Chyba 80070002.

Ak sa zobrazí chyba 80070002 služby Windows Update pri kontrole aktualizácií, musíte odstrániť dočasné súbory aktualizácie, ktoré systém Windows používa na identifikáciu aktualizácie pre váš počítač.
SoftwareDistribution\DataStore
SoftwareDistribution\Download

1.Spusťte program Poznámkový blok.[notepad]
2:Stlačíte Kláves s logom Windows + R 
3:Napíšte  notepad
4:Skopírujte a vložte nasledujúci text do programu Poznámkový blok.
@ECHO OFF
ECHO Window update error OPRAVA (www.viruskasino.com)
net stop BITS
net stop wuauserv
net stop CryptSvc
rename %windir%\system32\catroot2 catroot2.old
cd /d %windir%\SoftwareDistribution
rd /s DataStore /Q
rd /s Download /Q
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
net start BITS
net start wuauserv
net start CryptSvc
@Echo =======
@Echo Finished.
@Echo =======
@pause
5:Potom klik na Subor - Uložiť ako.. - Ako je Názov súboru  tak do toho riadku napíšte:oprava.bat
6:Typ súboru tak tam vyberiete  všetky súbory, a uložíte ho na  plochu.
7:2x Klepnete na súbor, alebo Klepnete pravým tlačítkom myši na súbor oprava.bat a potom klepnite na príkaz Spustiť ako správca.
8:Reštartujte počítač.

Po reštarte adresár catroot2,DataStore a Download sa obnovia.

Label

Falošné programy ( 18 ) Tipy ( 18 ) Cryptolocker ( 13 ) Windows-7 ( 12 ) Windows-8 ( 11 ) Presmerovanie ( 10 ) Nástroje ( 9 ) Rootkit ( 8 ) policajný vírus ( 7 ) ransomware ( 7 ) Prehliadač ( 6 ) Apple ( 4 ) Mac OS X ( 4 ) Facebook ( 3 ) súborový infector ( 3 ) Dešifrovanie súborov ( 2 ) Oprava registra ( 2 ) Pomalé načítanie ikon ( 2 ) Pripojenie ( 2 ) Vymáhanie dlhu ( 2 ) Windows 10 ( 2 ) Windows update ( 2 ) XP.Tipy ( 2 ) Zašifrované ( 2 ) Záchranné CD ( 2 ) Zálohovanie ( 2 ) falošne e-maily ( 2 ) siet ( 2 ) Česká posta ( 2 ) AVPTool 2011 ( 1 ) AdwCleaner ( 1 ) Android ( 1 ) Automatické vypínanie počítača ( 1 ) Autorun ( 1 ) BSOD ( 1 ) Biela obrazovaka ( 1 ) CapperKiller ( 1 ) Conficker ( 1 ) DNSChanger ( 1 ) Dešifrovanie ( 1 ) Dr.Web CureIt ( 1 ) ESET ( 1 ) EnCiPhErEd ( 1 ) Error na disku ( 1 ) Filtrovanie web stránok ( 1 ) Firewall ( 1 ) Flash player ( 1 ) Freeware ( 1 ) Generic Host Process ( 1 ) HOSTS ( 1 ) Hack ( 1 ) Heslo ( 1 ) Malwarebytes ( 1 ) Mobil. ( 1 ) Nastavenie IP adresy ( 1 ) Norton Recovery Tool ( 1 ) Nový trojan Pandemiya ( 1 ) Núdzový režim ( 1 ) ODCODC Decryptor ( 1 ) Obnovenie dokumentu ( 1 ) Obnovovanie oprava systému ( 1 ) Odinštalátory ( 1 ) Oprava súborov ( 1 ) PC Repair ( 1 ) PokemonGo Ransomware ( 1 ) Pomalý počítač ( 1 ) Postupy na opravu systému ( 1 ) Programy ( 1 ) Proxy ( 1 ) Prístup odmietnutý ( 1 ) Recovery - Obnovenie ( 1 ) Reklamy-prehliadace: ( 1 ) Router ( 1 ) Rsit-rkill ( 1 ) Shylock-Trojan-banker ( 1 ) Skype virus ( 1 ) Stahuj ( 1 ) TeslaCrypt ( 1 ) Tip na dnes ( 1 ) Trojan.Encoder ( 1 ) USB ( 1 ) Vaše súbory sú zašifrované ( 1 ) Vzdialený prístup ( 1 ) Web stranky ( 1 ) Wi-Fi ( 1 ) Windows Script Host ( 1 ) Windows10 aktualizáciu na 1709 nedokáže nainštalovať ( 1 ) WindowsUnlocker ( 1 ) Zakázaný účet administrátora ( 1 ) Zeus ( 1 ) Zásady ochrany osobných údajov ( 1 ) automatické aktualizácie. ( 1 ) botnet ( 1 ) ecovector3 ( 1 ) ekonomicky ( 1 ) neznámy užívateľský účet ( 1 ) obmedzenie softvéru ( 1 ) optimalizovať Windows ( 1 ) prípona .crypt ( 1 ) sieťový červ ( 1 ) virus v tcpip sys ( 1 ) viruskasino ( 1 ) zamknuté súbory ( 1 ) zepto ( 1 ) Čierna obrazovka ( 1 ) škodlivé programy ( 1 ) špionáž ( 1 )