Ako odstrániť počítačový vírus | Viruskasino Ako odstrániť počítačový vírus ~ Viruskasino

Ako odstrániť počítačový vírus

Ako odstrániť počítačový vírus

V tomto blogu uvediem možnosti, ktoré môžete vyskúšať, ak chcete odstrániť
počítačový vírus. Autor je moderátorom na medzinárodne uznávanom fóre
zameranom na online odstraňovanie škodlivého kódu.


Ako zistime, že počítač je napadnutý vírusom.

Spomalené pripojenie.
Spomalený počítač.
Zmenila sa plocha.
Vyskakujú okná o nákaze.
Zamrznutie počítača.
Presmerovanie prehliadača.
Samovoľné otváranie okien prehliadača.
Rozposiela emailov na rôzne emailové adresy.
Rôzne nečakané chybového hlásenia.


Príčiny:

Warez.
Porno.
Crack.
Torrenty.
Nelegálne programy.
Nezabezpečený počítač.

Cesta ktorá nikde nevedie.

Statočné amatérske pokusy o boj s nákazou.
Pomoc suseda, kamaráta.
Jedna baba povedala...
Po týchto pokusoch nasleduje format disku ...

Nepodliehajte panike.

Ak je počítač
zavírený a neviete si poradiť s problémom, treba k tomuto problému
pristupovať s rozvahou, nerobiť unáhlené kroky.Treba požiadať o od-vírenie
počítača profesionálov, prípadne sa s nimi aspoň poradiť.
Tvorcovia vírusov sú vždy o krok vpredu, pretože doma majú antivírusové
programy, poznajú všetky ich zákutia a skúšajú na nich svoje vírusy. Až sa vírus
dostane do 'obehu', dostane sa aj do poľa pôsobnosti tvorcov antivírusoví. Títo
antivírový program up datujú o nový druh vírusu, aby nový vír antivírový program našiel, a tak ide všetko stále dokola.


Ako pracujú antivírové programy.

Antivírusový program má databázu, v ktorom sú uložené kódy vírusov, ktoré

porovnáva s obsahom skenovaných súborov, ďalej ich mená, krátku
charakteristiku a spôsob ich odstránenia.Táto metóda je veľmi spoľahlivá, ale je
účinná iba s najnovšou databázou vírusov. So starou databázou nové vírusy ťažko
odhalíte.


Heuristická analýza:

Ďalšou metódou je tzv. heuristická analýza,čo je v podstate analýza obsahu
súborov čo sa týka ich naprogramovania. Môže byť napríklad podozrivé, keď sa
program, teda spustiteľný súbor bude snažiť sám otvárať a zapisovať do iných
spúšťateľných súborov. V tom prípade môže program vypísať na monitor: "Súbor c:
\abcd môže byť zavinený neznámym vírusom". Táto metóda hľadanie vírusov
dokáže odhaliť najnovší a zatiaľ neznámy vírus, teda aj taký, ktorý nie je ešte v
databáze antivírusového programu. Nevýhoda tejto metódy: heuristická analýza
môže nesprávne označiť súbory, ktoré sú úplne v poriadku, pretože niektoré

programy sa môžu štýlom naprogramovania podobať kódovaniu niektorého z víru
sov.
Treba upozorniť, že ani heuristika nie je 100% účinná, ale dokáže odhaliť
úplne nový neznámy vírus..