Nastavenie IP adresy vo Windows 7 | Viruskasino Nastavenie IP adresy vo Windows 7 ~ Viruskasino

Nastavenie IP adresy vo Windows 7

Nastavenie IP adresy.

1: V dolnom paneli systému klikneme na tlačidlo Štart - Ovládací panel
Štart
ovladaci panel

Po kliknutí sa nám otvorilo okno Ovládací panel, pokračujeme kliknutím na ikonu Sieť a Internet:
Sieť a Internet

Otvorilo sa nám okno Sieť a Internet, pokračujeme kliknutím na ikonu Centrum sieťových pripojení a zdieľanie:
Centrum sieťových pripojení


2: Otvorilo sa nám okno Centrum sieťových pripojení a zdieľania, pokračujeme kliknutím na odkaz Zmeniť nastavenia adaptéra.
zoznam dostupných sieťových rozhraní

3: Teraz sa nám otvoril zoznam dostupných sieťových rozhraní vo Vašom počítači, vyberieme sieťové rozhranie,na ktorom budeme nastavovať IP adresu.V tomto návode nastavíme IP adresu na rozhraní nazvanej.Pripojenie k miestnej sieti a kliknutím pravým tlačidlom na myši zvolíme možnosť Vlastnosti.
vlastnosti

4: Teraz sme sa dostali k oknu Pripojenie k sieti - vlastnosti, kde označíme možnosť Protokol IP verzie 4 (TCP/IPv4) a klikneme na tlačidlo Vlastnosti.
získať adresu IP

5: Ak nepoužívate pevnú IP adresu, proxy atď, v sekcii zvolíme získať adresu IP zo servera DHCP automaticky a získať adresu servera DNS automaticky.
V opačnom prípade zadáme do voľných riadkov nastavenia od poskytovateľa internetu.
6:Zvolíme možnosť Použiť nasledujúcu adresu IP a vyplníme potrebné polia, ďalej zvolíme možnosť Použiť nasledujúce adresy serverov DNS a doplníme potrebné polia a pokračujeme kliknutím na tlačidlo OK.
7: Otvorené okno Pripojenie k miestnej sieti - vlastnosti uzavrieme kliknutím na tlačidlo Zavrieť.
Teraz sme dokončili ručné nastavenie IP adresy. Pretože nikto nie je neomylný, tak radšej vykonáme kontrolu správnosti zadania. V dolnom paneli klikneme na tlačidlo Štart - Všetky programy ->Príslušenstvo - Príkazový riadok.
8: Teraz máme otvorené okno Príkazový riadok, do ktorého zadáme príkaz ipconfig /all. Príkaz ipconfig/ All nám vypíše konfiguráciu všetkých sieťových rozhraní, pretože v tomto návode nastavujeme IP adresu pre rozhranie nazvané Pripojenie k miestnej sieti, tak toto zariadenie nájdeme v zozname a overíme či sme IP adresu zadali správne.
Ak IP adresa, maska, brána súhlasia s údajmi uvedenými v dokumente Nastavenie služieb, dokončili ste správne nastavenie IP adresy pre Váš počítač.
Veľa Šťastia !!