Problém s FireFoxom | Viruskasino Problém s FireFoxom ~ Viruskasino

Problém s FireFoxomFireFox.

Tip na dnes.
Ak chcete zväčšiť/zmenšiť veľkosť písma zobrazeného na webovej stránke.
Stlačte klávesovú skratku CTRL a + zväčšiť.
Stlačte klávesovú skratku CTRL a - zmenšiť.
Stlačte klávesovú skratku CTRL a 0-obnovenie pôvodného písma.
Funguje FireFox,Google chrome Opera.