Súčasný ekonomicky systém | Viruskasino Súčasný ekonomicky systém ~ Viruskasino

Súčasný ekonomicky systém

Mýtus či skutočnosť?

"Videa,ktoré by ste si mali pozrieť od začiatku až do konca "a dozviete sa to, čo iní nevedia.".

Autor prednášky Andreas Claus je už dvadsať rokov činný vo finančnom sektore .Ukazuje, prečo ku kríze muselo dôjsť, aký budúci vývoj sa na nás chystá.Nejedná sa o sprisahanie - fakty hovoria samy za seba.

Film o základnom príjme so slovenskými titulkami:
Práve s ohľadom na dnešnú ekonomickú a finančnú krízu je právo na základný príjem, ktorý človeku zaručí existenciu a účasť na spoločenskom dianí, veľmi dôležitým faktorom, otvárajúcim nové možnosti a príležitosti.