Generic Host Process | Viruskasino Generic Host Process ~ Viruskasino

Generic Host Process

Win32 Services došlo k problému a je potrebné ju zavrieť.


Tento problém sa vyskytuje len v operačnom systéme Microsoft Windows XP, ktorý nastane po reštarte počítača, zobrazením správy.

K tejto chybe môže dôjsť z viacerých dôvodov, vírus, nekompatibilný softvér,  zastaralé ovládače. Nech už je príčina akákoľvek,je to chyba, a tu sú  kroky, ktorými môžete vyriešiť túto chybu.  

Riešenie:
1:Ak máte Windows XP SP2 alebo len  SP1 ihneď nainštalovať aktualizáciu Service Pack 3.
2:Ak nemáme, tak nainštalujeme  Win XP update "WindowsXP-KB894391"
3:Ak nemáme, tak nainštalujeme Firewall

4:Otvorte Notepad (Poznámkový blok) a skopíruj do neho text.
@ECHO off
ECHO Generic Host Process for Win32 Services OPRAVA (www.viruskasino.com )
REM script created by: www.virusstell.blogspot.com
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\netbt\parameters" /v "TransportBindName" /t REG_SZ /d "" /f
reg add "HKLM\Software\Microsoft\OLE" /v "EnableDCOM" /t REG_SZ /d "N" /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters" /v "IsDomainMaster" /t REG_SZ /d FALSE /f
Netsh Winsock Reset
pause

Potom klikneme na záložku Súbor v menu Uložiť ako.
Ako je Názov súboru tak do toho riadku napíšeme:oprava.bat
Typ súboru tak tam vyberiete všetky súbory A uložíme ho na plochu. 2 x klikneme naň, povolíme zápis do registra, reštartujeme počítač.

Stiahneme a spustíme Malwarebytes (úplnú kontrolu),všetky nájdene infekcie odstránime.
Vypneme obnovu systému,  XP reštart do Windows.
Vyčistíte temp použijeme  TFC CCleaner.