Vzdialený prístup | Viruskasino Vzdialený prístup ~ Viruskasino

Vzdialený prístup

Showmypc
Win98/XP/Vista/7 License:Free (GPL)
Tento bezplatný open-source aplikácia vám umožní prístup k inému PC, alebo pre poskytovanie vzdialenej pomoci.
Môžete ľahko ovládať, spravovať a tlačiť súbory umiestnené na vzdialenom PC
Správca sa dostane priamo na pracovnú plochu vzdiáleného PC a može vykonávať všetky potrebné činnosti.
Program sa nemusí inštalovať, Ale je potrebné sprístupniť spravovaný počítač.
Postup pre vzdialené pripojenie pracovnej plochy Vášho počítača pomocou softvéru ShowMyPc .

1.Stiahnite na plochu SHOWMYPC.
2. Spusťte program.
3. Pokiaľ sa Vám na obrazovke počítača zobrazí okno so žiadosťou na
odblokovanie brány firewall, kliknite odblokovať.
4.Otvorí sa Vám okno programu ShowMyPC.
5.Na pravej strane máte rolovaciu ponuku, kde si nastavte jazyk.
6.Kliknite na ikonu ukáž môj PC.
7.Počítač vygeneruje prístupový kód k Vášmu počítaču.
8.Kód nadiktujte správcovi.

9.Správca sa pripojí k Vášmu počítaču.
10.Následne Správca urobí potrebné úkony na Vašom počítači na odstránenie
problémov s Vašim PC. Všetko, čo Správca robí môžete sledovat na obrazovke Vášho
počítača.
11.Uzatvorením okna programu ShowMyPC sa
spojenie preruší .
12.Opätovné spojenie s Vaším počítačom je možné len opakovaním tohto postupu.