Problémy s pripojením | Viruskasino Problémy s pripojením ~ Viruskasino

Problémy s pripojením

Riešenie problémov s pripojením.

Vyskúšajte tieto kroky:
Problémy s káblovým a bezdrôtovým sieťovým pripojením v systéme Windows
Zdroj:Microsoft.

Tento kurz je navrhnutý tak, aby vám pomohol identifikovať a opraviť problémy s káblovým (Ethernet) a bezdrôtovým (Wi-Fi) sieťovým pripojením v systéme Windows.
Používanie tohto kurzu.
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak na ďalšiu kartu prejdete až potom, ako dokončíte všetky kroky na predchádzajúcej karte. Ak riešite problém s káblovou sieťou, vynechajte kartu Pripojenie, pretože tá sa vzťahuje len na bezdrôtové siete.

Po každom kroku najprv otestujte sieťové pripojenie a až potom pokračujte ďalším krokom.
Možno bude užitočné, ak si tento kurz vytlačíte kliknutím na niektorý z formátov súborov v pravej hornej časti  stránky. Vďaka vytlačenej kópii môže byť postup podľa inštrukcií jednoduchší.