Súbor Hosts | Viruskasino Súbor Hosts ~ Viruskasino

Súbor Hosts

127.0.0.1         localhost
173.194.70.121     www.viruskasino.com

# príklad.

Vo vyššie uvedenom príklade súboru hosts je nastavené, že doménový názov www.viruskasino.com ukazuje na IP adresu 173.194.70.121.
V praxi sa to prejaví tak, že ak zadáte do internetového prehliadača adresu http://www.viruskasino.com.
Tak sa internetová stránka pre web www.viruskasino.com natiahne zo servera, ktorého IP adresa je 173.194.70.121.

# presmerovať stránku.

178.238.37.138   www.viruskasino.com

# presmerovať stránku.


Vo vyššie uvedenom príklade súboru hosts je nastavené, že doménový názov www.viruskasino.com je presmerovaná na doménu ONEbit
Môžete odskúšat, ak do vašeho súboru HOSTS skopírujete hore uvedení riadok
178.238.37.138   www.viruskasino.com.
A do prehliadača zadáte moju doménu  www.viruskasino.com.(po skúške tento riadok vymažte.)
Nastavenie platí len pre počítač, na ktorom sa daný súbor nachádza – nemá globálnu platnosť.

# blokovať stránku.

127.0.0.1   www.malware.com
127.0.0.1   malware.com

Každý riadok v súbore hosts uvádza najprv IP adresu, nasleduje ľubovoľný počet medzier (aspoň jedna musí byť) a nakoniec názov domény .
V súbore sa môžu nachádzať riadky, ktoré začínajú znakom #, toto sú tzv komentáre a nemajú žiadny vplyv, môžete ich ignorovať.
Akokoľvek stránka alebo doména sa dá pomocou súboru HOST presmerovať.

# blokovať stránku.

Vo vyššie uvedenom príklade súboru hosts je nastavené, že stránka www.malware.com,je teraz zablokovaná.