Or­bit Downloa­der | Viruskasino Or­bit Downloa­der ~ Viruskasino

Or­bit Downloa­der

Program na sťahovanie súborov dokáže uskutočňovať DDoS útoky

ESET, líder v proaktívnej ochrane pred internetovými hrozbami zistil, že obľúbený program Orbit Downloader obsahuje komponent, vďaka ktorému dokáže uskutočňovať Distributed Denial of Service (DDoS) útoky. Čiže zahlcovať vzdialené servery vysokým počtom požiadaviek, ktoré nebude vedieť spracovať, čo následne spôsobí výpadok týchto serverov.

Pre uvedené dôvody spoločnosť ESET blokuje verziu programu Orbit Downloader s DDoS komponentom ako trójskeho koňa s názvom Win32/DDoS.Orbiter.A.

„Dokedy Innoshock ako vývojár tohto programu nevysvetlí svoje konanie alebo nevydá aktualizovanú verziu programu bez tejto nechcenej funkcionality, odporúčame používateľom tento program odinštalovať a na sťahovanie súborov použiť iný program,“
hovorí Aryeh Goretsky, výskumník spoločnosti ESET.

ZDROJ:ESET