Neznámy užívateľský účet | Viruskasino Neznámy užívateľský účet ~ Viruskasino

Neznámy užívateľský účet

V počítači mám neznámy užívateľský účet a nemôžem ho odstrániť.

Po aktivácii funkcie Anti-Theft v programe ESET Smart Security môže v niektorých v prípadoch dôjsť k tomu, že sa okrem Fantóm účte štandardne pomenovaného Ján, vytvorí tiež užívateľský účet s náhodne vygenerovaným názvom (uegfrtsv -atd).
Aj napriek tomu, že tento užívateľský účet odstránite zo systému, pri ďalšom štarte počítača sa znovu zobrazí.
Eset


Pre vyriešenie tohto problému pokračujte podľa nasledujúcich krokov.
NÁVOD.


Čo je Anti-Theft?

Funkcia Anti-Theft vám pomôže nájsť a vrátiť späť váš stratený či ukradnutý notebook.
Notebook označte vo web rozhraní ESET Anti-Theft na my.eset.com ako "stratený".
Tým sa spustia automatické akcie – umožňujúce sledovanie polohy zariadenia na mape.

Ako Anti-Theft funguje?

Ak ste stratili notebook, označte ho ako stratený. Tým sa spustia automatické
akcie, ako napríklad snímanie obrázkov prostredníctvom kamery a sledovanie
polohy. Jednosmerné zasielanie správ vám umožní kontaktovať nálezcu a zaslať
mu správu, ktorá sa zobrazí na obrazovke notebooku.
Čo sa stane, keď označím notebook za chýbajúci?


ESET Anti-Theft sa automaticky pripojí k notebooku, keď sa objaví online a vykoná
nasledovné:
Reštartuje počítač, ukryje vaše užívateľské účty a prihlási sa do Fantómového účtu.

Vytvorí snímky z diania na obrazovke.
Aktivuje vytváranie obrázkov z webkamery.

Čo je to Fantómový účet?

Účelom Fantómového účtu je chrániť vaše reálne užívateľské účty. Počas
nastavovania Anti-Theftu budete vyzvaný na zaheslovanie vašich účtov.
Fantómový účet na druhej strane nevyžaduje žiadne heslo, a je preto ľahko
prístupný pre nálezcu vášho zariadenia.
Fantómový účet:Sa automaticky otvorí keď sa stratený notebook spustí,zatiaľ čo skutočné účty sú skryté.
Chráni vaše osobné údaje ,Zbiera dáta o polohe zariadenia,obrázky z webkamery a zábery z obrazovky.
Zasiela údaje údaje na my.eset.com.

Ako ESET Anti-Theft vie,kde je môj notebook?

Poloha strateného zariadenia sa určuje na základe Wi-Fi sietí v dosahu podobne ako poloha telefónu môže byť zistená podľa vysielača,ku ktorému sa pripája.

Funguje to nasledovne:

ESET Anti-Theft  zbiera údaje o všetkých sieťach v dosahu.
Tieto dáta sú zaslané na servery ESETu, kde sa na základe j celosvetovej databázy určí poloha na mape.

Ako je možné zaslať správu na môj notebook?

ESET Smart Security je na notebooku napojený na webové rozhranie ESET Anti-Theft na my.eset.com.
Ak odtiaľ zašlete správu na notebook,ktorý je pripojený na internet,tá sa zobrazí na pozadí plochy.
Správe môžete ešte pridať na dôveryhodnosti tým, že ako pozadie vyberiete jeden z obrázkov z webkamery, ktoré ESET Anti-Theft získal z vášho notebooku.

Čo ak sa môj notebook už našiel?

Tak ho jednoducho označte za nájdený,zmeňte stav na OK.
Všetky automatické akcie budú zastavené.