Obnovenie systému Windows-8 | Viruskasino Obnovenie systému Windows-8 ~ Viruskasino

Obnovenie systému Windows-8

Pomocou nasledujúcich krokov obnovíte konfiguráciu počítača.

Obnovenie systému Windows-8. 
Funkcia Obnovovanie systému používa body obnovenia na obnovenie predchádzajúceho stavu systémových súborov a nastavení bez ovplyvnenia osobných súborov. 
Body obnovenia sa vytvárajú automaticky každý týždeň a pred významnými systémovými udalosťami, napríklad pred inštaláciou programu alebo ovládača zariadenia. 
 Bod obnovenia je možné vytvoriť aj manuálne. Ak počítač prestane pracovať správne, môžete ho obnoviť na predchádzajúci bod v čase, keď ešte pracoval správne . Tento nástroj je možné však aj zakázať a môže spôsobiť mnoho problémov, ak budete chcieť vykonať obnovu z predchádzajúceho bodu. 

1:Uložte všetky otvorené súbory a ukončite všetky programy.
2:Na úvodnej obrazovke zadajte  restore.
3:Potom v zozname výsledkov vyberte položku Vytvoriť bod obnovenia."Create restore point."restore.

Zobrazí se okno Vlastnosti systému.
4:Otvorte okno Obnovovanie systému."System restore".
Vlastnosti systému
5:Kliknite na tlačidlo Ďalej."Next".
Obnovovanie systému
7:Kliknite na bod obnovenia, ktorý chcete použiť, a následne na tlačidlo Ďalej.
8:Zobrazí sa okno pre potvrdenie bodu obnovenia.
9:Kliknutím na tlačidlo Dokončiť obnovte počítač do predchádzajúceho bodu.Akonáhle sa obnovenie systému spustí, neprerušujte ho. Mohlo by dôjsť k poškodeniu pevného disku alebo k ďalším problémom.
V zobrazenom upozornení kliknite na tlačidlo Áno.
Obnovenie systému vráti konfiguráciu počítača do predchádzajúceho bodu v čase a vykoná reštart.
Veľa šťastia!!!