klávesové skratky vo Windows 8 | Viruskasino klávesové skratky vo Windows 8 ~ Viruskasino

klávesové skratky vo Windows 8

Tour de klávesové skratky.

Väčšina aplikácií obsahuje klávesové skratky, ktoré umožňujú jednoduchšie pracovať s ponukami a príkazmi.
Klávesové skratky sú uvedené v ponukách aplikácií.
Ak je v ponuke podčiarknuté niektoré písmeno, to znamená, že namiesto kliknutia môžete položku aktivovať stlačením klávesu Alt a podčiarknutého písmena.
Logo windows + F1 - Otvorí Windows Pomocníka a Podporu.
Logo windows + Z-Zobrazenie príkazov dostupných v aplikácii.
Logo windows + F – otvorí vyhľadávanie v súboroch cez Charms.;
Logo windows + H – otvorí zdieľanie v Charms.
Logo windows + K – otvorí položku zariadenia v Charms menu.
Logo windows + I - otvorí položku nastavenia v Charms menu.
Logo windows + Q - otvorí vyhľadávanie inštalovaných aplikácií
Logo windows + W – otvorí vyhľadávanie nastavení.
Logo windows + Tab - presúva sa medzi otvorenými aplikáciami Metro UI.
Logo windows + Shift + Tab - presúva sa medzi otvorenými aplikáciami Metro UI v spätnom smere.

Logo windows + . - pridá aplikáciu na pravú stranu (split screen).
Logo windows +Shift + , – pridá aplikáciu na ľavú stranu (split screen).
Logo windows +, – dočasne spustí náhľad na pracovnú plochu.
Logo windows + D - zobrazí pracovnú plochu.
Logo windows + Šípka vľavo - Maximalizuje okno na ľavú stranu obrazovky.
Logo windows + Šípka vpravo - Maximalizuje okno na pravú stranu obrazovky.

Logo windows + C -  otvorí Charms menu.
Logo windows + E - spustí Windows Explorer okno.
Logo windows + L - uzamkne počítač a spustí sa zamknutá obrazovka.
Logo windows + T - prechádza aplikácia na paneli úloh, aplikáciu spustíte cez Enter.
Logo windows + X - zobrazí rozšírené menu nastavení Windows.
Logo windows + Page Down – presunie obrazovku Štart a aplikácie na druhý monitor v pravo.
Logo windows + Page Up - Presunie obrazovku Štart a aplikácie na druhý monitor vľavo.
Logo windows + Print Screen - Spraví Print Screen obrazovky a uloží ho do adresára Obrázkov.

Logo windows + Pause Break - Zobrazí nastavenia obrazovky.
Logo windows +M - minimalizuje všetky okná.
Logo windows + Shift + M - obnoví všetky minimalizované okná.
Logo windows +R - Spustí okno Spustiť.
Logo windows + Šípka hore - Maximalizuje aktuálne okno.

Logo windows + V – prechádza notifikáciami.
Logo windows + Shift + V - Prechádza notifikáciami v spätnom poradí.
Logo windows +0 po 9 - Zobrazí aplikácie pripnuté na paneli úloh-Číslo je poradie aplikácie na panely úloh.
Logo windows + Shift + 0 po 9 – Spustí okno aplikácie na paneli úloh -Číslo je poradie aplikácie na panely úloh.
Logo windows + P - Zobrazí módy druhej obrazovky.
Logo windows + U - Spustí Centrum zjednodušenia prístupu.
Logo windows + Medzerník - Prepne vstupný jazyk a rozloženie klávesnice.
Logo windows + Shift + Medzerník - Prepne na predchádzajúci vstupný jazyk a rozloženie klávesnice.
Logo windows + Enter - Spustí Narratora.
Logo windows ++ - Prizoomuje pomocou lupy.
Logo windows + - Odzoomuje pomocou lupy.
Logo windows + Escape - Vypne lupu.


Alt + F4 - vypne aplikáciu, platí aj pre Modern aplikácie.
Alt + Print Screen - Print Screen aktívneho okna.
Shift + Delete – Natrvalo zmaže súbor alebo adresár.
Alt + Enter - Zobrazí nastavenia vybranej položky.
Alt + Šípka hore - Zobrazí vyšší adresár v súčasnom adresári.
Alt + Šípka vpravo – Zobrazí ďalší adresár.
Alt + Šípka vľavo - Zobrazí predchádzajúci adresár.
Ctrl + Shift+ Escape – Otvorí Správcu úloh.
Esc-Zastavenie alebo ukončenie aktuálnej úlohy.