Zásady pre obmedzenie softvéru | Viruskasino Zásady pre obmedzenie softvéru ~ Viruskasino

Zásady pre obmedzenie softvéru

Škodlivý softvér môže zabrániť spustiť bezpečnostné programy.


Pomocou politiky obmedzenia softvéru,aj vírus a škodlivý softvér môže zabrániť spustiť bezpečnostné programy.

Príklad.

Avast nespusti, vyhodí len okno. V systéme Windows nedá tento program otvoriť, pretože boli uplatnené zásady pre obmedzenie softvéru. Windows cannot open this program because it has been prevented by a software restriction policy.

Riešenie.

Ak dôjde k problémom s použitým nastavením politiky, reštartujte systém Windows v núdzovom režime. Ak je systém Windows spustený v núdzovom režime, nebudú zásady obmedzenia softvéru uplatnené. Reštartujte počítač v núdzovom režime, prihláste sa ako správca. Keď je počítač v núdzovom režime, v rohoch obrazovky sa zobrazia slová Núdzový režim.

Núdzový režim.

1:)Pri štartovaní počítača stlačte kláves F8 a podržte ho stlačený. 
2:)Kláves F8 musíte stlačiť predtým, než sa zobrazí logo systému Windows. 
3:)Ak sa zobrazí logo systému Windows,bude nutné pokus o stlačenie klávesu F8 zopakovať. 
4:)Na obrazovke zvýraznite pomocou šípok želanú možnosť núdzového režimu a stlačte kláves ENTER.

Spusťte príkazový riadok.

1. Stlačiť Kláves s logom Windows + R
2. Do prázdneho poľa zadajte príkaz. cmd 
3. Kliknite na tlačidlo OK. 
4:Do čierneho okna zadajte príkaz.
Gpupdate /Force
5:Stlačiť ENTER
Reštartujte počítač a prihláste sa obvyklým spôsobom.