Príkaz Spustiť | Viruskasino Príkaz Spustiť ~ Viruskasino

Príkaz Spustiť

Ovládanie systému Windows z dialógového okna Spustiť.


Pri ovládaní Windows určite oceníte funkciu niektorých príkazov, 
vďaka ktorým môžete pohodlne ovládať systém Windows. 

Dialógové okno "Spustiť" sa používa v systéme Windows na otvorenie programov, priečinkov alebo dokumentov.

 Ak poznáte presný názov príkazu a jeho parametre, môžete spustiť aj ľubovoľnú aplikáciu systému Windows. 

Príkazu Spustiť môžete stlačením klávesu s logom systému Windows +R


OS Ovládací panel Applet Príkaz
XP Možnosti uľahčenie control access.cpl
7, 8 Action Center control /name Microsoft.ActionCenter
7,8 control wscui.cpl
8 Pridať funkcie do systému Windows 8 control /name Microsoft.WindowsAnytimeUpgrade
Vista Pridať hardvér control /name Microsoft.AddHardware
XP control hdwwiz.cpl
XP Pridať alebo odstrániť programy control appwiz.cpl
Vista,7, 8 Nástroje pre správu control /name Microsoft.AdministrativeTools
XP,Vista,7, 8 control admintools
XP Automatické aktualizácie control wuaucpl.cpl
Vista,7, 8 AutoPlay control /name Microsoft.AutoPlay
Vista Centrum zálohovania a obnovy control /name Microsoft.BackupAndRestoreCenter
7 Zálohovanie a obnovenie control /name Microsoft.BackupAndRestore
7, 8 biometrické zariadenie control /name Microsoft.BiometricDevices
Vista,7, 8 BitLocker Drive šifrovanie control /name Microsoft.BitLockerDriveEncryption
Vista,7, 8 Zariadenie Bluetooth control bthprops.cpl13
Vista control /name Microsoft.BluetoothDevices
Vista,7, 8 Color Management control /name Microsoft.ColorManagement
XP Color1 WinColor.exe2
7, 8 Credential Manager control /name Microsoft.CredentialManager
XP Služba Klient systému NetWare control nwc.cpl
Vista,7, 8 Dátum a čas control /name Microsoft.DateAndTime
Vista,7, 8 control timedate.cpl
XP,Vista,7, 8 control date/time
7 Default Location control /name Microsoft.DefaultLocation
Vista,7, 8 Predvolené programy control /name Microsoft.DefaultPrograms
7 Desktop Gadgets control /name Microsoft.DesktopGadgets
Vista,7, 8 Správca zariadení control /name Microsoft.DeviceManager
Vista,7, 8 control hdwwiz.cpl
xp,Vista,7, 83 devmgmt.msc
7, 8 Zariadenia a tlačiarne control /name Microsoft.DevicesAndPrinters
7, 8 control printers
7, 8 Display control /name Microsoft.Display
XP control desk.cpl
XP control desktop
Vista,7, 8 Stredisko uľahčenia prístupu control /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
Vista,7, 8 control access.cpl
8 Rodičovská kontrola control /name Microsoft.ParentalControls
8 História súboru control /name Microsoft.FileHistory
8 Flash Player Správca nastavenie control flashplayercplapp.cpl
Vista,7, 8 Možnosti priečinka control /name Microsoft.FolderOptions
xp,Vista,7, 8 control folders
Vista,7, 8 Písma control /name Microsoft.Fonts
xp,Vista,7, 8 control fonts
Vista,7, 8 Herné zariadenia control /name Microsoft.GameControllers
xp,Vista,7, 8 control joy.cpl
Vista,7, 8 získať programy control /name Microsoft.GetPrograms
7 Začíname control /name Microsoft.GettingStarted
7, 8 Home Group control /name Microsoft.HomeGroup
Vista,7, 8 Možnosti indexovania control /name Microsoft.IndexingOptions
xp,Vista,7, 8 rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL srchadmin.dll
7, 8 infračervený control /name Microsoft.Infrared
Vista,7, 8 control irprops.cpl
Vista control /name Microsoft.InfraredOptions
Vista,7, 8 Možnosti Internetu control /name Microsoft.InternetOptions
XP,Vista,7, 8 control inetcpl.cpl
Vista,7, 8 iSCSI Initiator control /name Microsoft.iSCSIInitiator
Vista,7, 8 Keyboard control /name Microsoft.Keyboard
XP,Vista,7, 8 control keyboard
8 jazyk control /name Microsoft.Language
7 Umiestnenie ďalšie čidlá control /name Microsoft.LocationAndOtherSensors
8 umiestnenie Nastavenie control /name Microsoft.LocationSettings
XP,Vista,7, 8 Mail4 control mlcfg32.cpl5
Vista,7, 8 Myš control /name Microsoft.Mouse
Vista,7, 8 control main.cpl
XP,Vista,7, 8 control mouse
Vista,7, 8 Centrum sieťových pripojení a zdieľania control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter
Vista,7, 8 Pripojenie k sieti control ncpa.cpl
XP,Vista,7, 8 control netconnections
XP,Vista,7, 8 Sprievodca inštaláciou siete control netsetup.cpl
7, 8 Ikony v oznamovacej oblasti control /name Microsoft.NotificationAreaIcons
XP6 ODBC Data Source Administrator control odbccp32.cpl
Vista,7, 8 Súbory offline control /name Microsoft.OfflineFiles
Vista,7 Rodičovská kontrola control /name Microsoft.ParentalControls
Vista Pero a vstupné zariadenia control /name Microsoft.PenAndInputDevices
Vista control tabletpc.cpl
7, 8 Pero a dotykové control /name Microsoft.PenAndTouch
7, 8 control tabletpc.cpl
7, Vista Ľudia v mojom okolí control /name Microsoft.PeopleNearMe
Vista,7 control collab.cpl
Vista,7, 8 Informácie o výkone a nástroje control /name Microsoft.PerformanceInformationAndTools
Vista,7, 8 Personalizácie control /name Microsoft.Personalization
Vista,7, 8 control desktop
Vista Možnosti Telefónu a modemu control /name Microsoft.PhoneAndModemOptions
XP,Vista control telephon.cpl
7,8 Telefón a modem control /name Microsoft.PhoneAndModem
7, 8 control telephon.cpl
7, 8 Vista Možnosti napájania control /name Microsoft.PowerOptions
XP,Vista, 7, 8 control powercfg.cpl
XP Tlačiarne a faxy control printers
Vista tlačiarne control /name Microsoft.Printers
Vista control printers
Vista Hlásenie a riešenie problémov control /name Microsoft.ProblemReportsAndSolutions
Vista,7, 8 Programy a funkcie control /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
Vista,7,8 control appwiz.cpl
7, 8 Obnova control /name Microsoft.Recovery
8 Region control /name Microsoft.RegionAndLanguage
8 control intl.cpl
8 control international
7 Oblasť a jazyk control /name Microsoft.RegionAndLanguage
7 control intl.cpl
7 control international
Vista Možnosti Miestne a jazykové control /name Microsoft.RegionalAndLanguageOptions
Vista control intl.cpl
XP,Vista control international
7, 8 Pripojenie vzdialenej ploche control /name Microsoft.RemoteAppAndDesktopConnections
Vista,7, 8 Skenery a fotoaparáty control /name Microsoft.ScannersAndCameras
XP control sticpl.cpl
XP7 Scheduled Tasks control schedtasks
7, 8 Screen Resolution control desk.cpl
Vista Security Center control /name Microsoft.SecurityCenter
XP control wscui.cpl
XP Software Explorers8 msascui.exe9
7, 8 Zvuk control /name Microsoft.Sound
Vista control /name Microsoft.AudioDevicesAndSoundThemes
Vista,7, 8 control mmsys.cpl
XP Zvuky a zvukové zariadenia control mmsys.cpl
Vista Možnosti rozpoznávania reči control /name Microsoft.SpeechRecognitionOptions
7, 8 Rozpoznávanie reči control /name Microsoft.SpeechRecognition
XP Speech control sapi.cpl10
8 Skladovacie priestory control /name Microsoft.StorageSpaces
Vista,7, 8 centrum synchronizácie control /name Microsoft.SyncCenter
Vista,7, 8 System control /name Microsoft.System
XP control sysdm.cpl
Vista,7, 8 Vlastnosti systému control sysdm.cpl
Vista.7, 8 Nastavenie počítača Tablet PC control /name Microsoft.TabletPCSettings
Vista,7, 8 Plánovač úloh7 control schedtasks
8 Hlavný panel control /name Microsoft.Taskbar
8 rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 1
Vista,7 Hlavný panel a ponuka Štart control /name Microsoft.TaskbarAndStartMenu
XP,Vista,7 rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 1
Vista,7, 8 Text na reč control /name Microsoft.TextToSpeech
7, 8 Riešenie problémov control /name Microsoft.Troubleshooting
Vista,7,8 User Accounts control /name Microsoft.UserAccounts
XP,Vista,7, 8 control userpasswords
control userpasswords2
Vista Welcome Center control /name Microsoft.WelcomeCenter
8 Windows 7 obnova súborov control /name Microsoft.BackupAndRestore
Vista,7 Windows Anytime Upgrade control /name Microsoft.WindowsAnytimeUpgrade
Vista,7 Windows CardSpace control /name Microsoft.CardSpace
Vista,7 control infocardcpl.cpl
Vista,7, 8, 11 Windows Defender control /name Microsoft.WindowsDefender
Vista,7, 8 Windows Firewall control /name Microsoft.WindowsFirewall
XP,Vista,7, 8 control firewall.cpl
Vista Windows Marketplace control /name Microsoft.GetProgramsOnline
Vista,7, 8 Windows Mobility Center control /name Microsoft.MobilityCenter
Vista Vlastnosti systému bočného panela control /name Microsoft.WindowsSidebarProperties
Vista,7,8 Windows SideShow control /name Microsoft.WindowsSideShow
Vista,7, 812 Windows aktualizácia control /name Microsoft.WindowsUpdate
XP Bezdrôtové spojenie control irprops.cpl