Obnoviť vyrovnávaciu pamäť ikon | Viruskasino Obnoviť vyrovnávaciu pamäť ikon ~ Viruskasino

Obnoviť vyrovnávaciu pamäť ikon

Ako obnoviť vyrovnávaciu pamäť ikon vo Windows7/ 8/ 8.1.

Obnoviť vyrovnávaciu pamäť ikon.v systéme Windows 8
Ak zistíte, že jeden alebo viac z vašich ikony nezobrazujú sa správne, môžete očistiť a obnoviť medzi-pamäť ikon v systéme Windows..
IconCache.db je špeciálny databázový súbor, ktorý systém Windows používa.
Keď systém Windows potrebuje vykresliť ikonu, použije kópiu z vyrovnávacej pamäte namiesto načítanie obrázok ikony z pôvodného súboru aplikácie.
To pomáha pri vykresliť ikony rýchlejšie.
V systeme Windows 7 tento IconCache.db súbor sa nachádza na adrese.


%userprofile%\AppData\Local\IconCache.db


V systéme Windows 8,8.1 tento IconCache.db súbor sa nachádza na adrese.

%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache


Postup je nasledovný.

Zobrazenie skrytých súborov.

1:Otvorte okno Možnosti priečinka kliknutím na tlačidlo Štart,kliknutím na položku Ovládací panel.
2:Klikneme na položku Vzhľad a prispôsobenie.
3:Klikneme na položku Možnosti priečinka.
4:Klikneme na kartu Zobrazenie.
5:Zaškrtneme,zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky
6:Klikneme na tlačidlo OK.

Druha možnosť.

1:Kláves s logom Windows + R
2:Napíšeme:control folders
3:klikneme na zobrazenie.
4:Zaškrtneme,Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky
5:Klikneme na tlačidlo OK.

Vytvorime súbor bat.

1.Spusťte program Poznámkový blok.[notepad]
2:Stlačíte Kláves s logom Windows + R
3:Napíšte notepad
4:Skopírujte a vložte nasledujúci text do programu Poznámkový blok.
5:Potom klik na Subor - Uložiť ako.. - Ako je Názov súboru tak do toho riadku napíšte:oprava.bat
6:Typ súboru tak tam vyberiete všetky súbory, a uložíte ho na plochu.
7:Klepnete pravým tlačítkom myši na súbor oprava.bat a potom klepnite na príkaz Spustiť ako správca.
8:Počkáte kým skript prebehne.
9:Reštartujte počítač.

Platí pre Windows7.

@echo off
taskkill /IM explorer.exe /F
CD /d %userprofile%\AppData\Local
DEL IconCache.db /a
Start explorer.exe
del %0

Platí pre Windows8/8.1.

@echo off
taskkill /f /IM explorer.exe
CD /d %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows
del /f /s /q Explorer\iconcache*.*
Start explorer.exe
del %0