Možnosti priečinka | Viruskasino Možnosti priečinka ~ Viruskasino

Možnosti priečinka

Zmeniť spôsob zobrazenia položiek v počítači.

Pomocou Možnosti priečinka môžete zmeniť spôsob, akým fungujú súbory a priečinky a zmeniť spôsob zobrazenia položiek v počítači.
1:Kliknutím na tlačidlo Štart, (Windows8-Pravy klik na štart-alebo do pola hľadať napíšte Control.)
2:Ovládací panel.
3:Vzhľad a prispôsobenie
4:Možnosti priečinka.
Otvorenie súborov a priečinkov jedným kliknutím.

Kliknite na položku Otvárať položky jedným kliknutím (vybrať ukázaním) a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ak chcete prepnúť späť na štandardné dvojité kliknutie, kliknite na položku Otvárať položky dvojitým kliknutím vybrať jedným kliknutím.

Otváranie každého priečinka v jeho vlastnom okne.

Toto nastavenie umožňuje ponechať všetky otvorené priečinky, s ktorými pracujete, naraz zobrazené na obrazovke.
Kliknite na položku Otvárať každý priečinok vo vlastnom okne a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ak chcete, aby každé novootvorené okno priečinka nahradilo predchádzajúce okno, kliknite na položku Otvárať priečinky v tom istom okne.


Zobrazovanie ikon namiesto ukážok miniatúr súborov.

Toto nastavenie použite v prípade, ak ukážky miniatúr spomaľujú počítač.
Začiarknite políčko Vždy zobrazovať ikony namiesto miniatúr a potom kliknite na tlačidlo OK.


Zobrazovanie ponúk nad panelom s nástrojmi.

Toto nastavenie použite, ak chcete mať prístup ku klasickým ponukám, ktoré sú v predvolenom nastavení skryté.
Začiarknite políčko Vždy zobrazovať ponuky a potom kliknite na tlačidlo OK.


Zobrazovanie ikony súboru okrem miniatúry .

Začiarknite políčko Na miniatúrach zobrazovať ikonu súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.Zobrazenie veľkosti priečinka v popise pri ukázaní na priečinok.

Začiarknite políčko V popisoch priečinkov zobraziť informácie o veľkosti súborov a potom kliknite na tlačidlo OK.


Zobrazovanie súborov, priečinkov a jednotiek, ktoré sú označené ako skryté.

Toto nastavenie použite, ak potrebujete pracovať s položkami, ktorých zobrazenie je zvyčajne skryté.
Kliknite na položku Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky a potom kliknite na tlačidlo OK.


Zobrazenie jednotiek vymeniteľných médií v priečinku Počítač, a to aj v prípade, ak v nich práve nie je vložené žiadne médium.

Zrušte začiarknutie políčka V priečinku Počítač skryť prázdne jednotky a potom kliknite na tlačidlo OK.
Táto možnosť nemá vplyv na prázdne disketové jednotky, jednotky CD ani jednotky DVD.


Zobrazovanie prípon súborov ako častí názvov súborov.

Táto možnosť umožňuje účinne kontrolovať, či sa škodlivý softvér nemaskuje ako bežné súbory.
Zrušte za čiarknutie políčka Skryť prípony známych súborov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazovanie všetkých systémových súborov, ktoré sa zvyčajne nezobrazujú.

Zrušte za čiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému a potom kliknite na tlačidlo OK.


Zvýšenie stability systému Windows prostredníctvom otvárania jednotlivých priečinkov v samostatných častiach pamäte.

Toto nastavenie použite, ak počítač často prestáva pracovať, a snažíte riešiť problémy alebo minimalizovať ich výskyt.
Nezabudnite však, že použitie tohto nastavenia môže znížiť výkon počítača.
Začiarknite políčko Spustiť okná priečinkov v samostatnom procese a potom kliknite na tlačidlo OK.


Automatické otváranie priečinkov, ktoré ste používali pri poslednom vypnutí systému Windows, pri každom zapnutí počítača.

Pomáha to zachovať vašu prácu medzi jednotlivými reláciami.
Začiarknite políčko Obnoviť predchádzajúce okná priečinkov pri prihlásení a potom kliknite na tlačidlo OK.


Skrytie písmen jednotlivých jednotiek alebo zariadení v priečinku Počítač.

Toto nastavenie použite, ak chcete, aby sa zobrazoval iba popisný názov každej jednotky.
Zrušte za čiarknutie políčka Zobrazovať písmená jednotiek a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazovanie zašifrovaných alebo komprimovaných súborov systému ‌NTFS ako bežných súborov bez jedinečného farebného kódovania, ktoré by ich identifikovalo.

Toto nastavenie použite, ak nechcete, aby sa tieto súbory zobrazovali inak než ostatné súbory v počítači.
Zrušte za čiarknutie políčka Zobraziť šifrované alebo komprimované súbory NTFS farebne a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie popisov, ktoré zobrazujú informácie o súboroch pri ukázaní na súbory.

Zrušte za čiarknutie políčka Zobrazovať popisy priečinkov a položiek na pracovnej ploche a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie zobrazovania obsahu súborov na table s ukážkou.

Toto nastavenie použite na zvýšenie výkonu počítača alebo v prípade, ak nechcete používať tablu s ukážkou.
Zrušte za čiarknutie políčka V okne s ukážkou zobrazovať popisovače ukážok a potom kliknite na tlačidlo OK.


Pridanie začiarkavacích políčok do zobrazení súborov umožňujúcich jednoduchší výber viacerých súborov naraz.

Táto možnosť môže byť užitočná, ak je pre vás ťažšie držať stlačený kláves Ctrl pri klikaní na viaceré súbory za účelom ich výberu.
Začiarknite políčko Na výber položiek používať začiarkavacie políčka a potom kliknite na tlačidlo OK.


Automatické umiestnenie kurzora do vyhľadávacieho poľa po začatí písania.

Táto možnosť môže byť užitočná, ak súbory často neprehľadávate zadaním názvu súboru.
V časti Pri písaní v zobrazení zoznamu kliknite na položku Automaticky písať do poľa Hľadať a potom kliknite na tlačidlo OK.


Poznámka:

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia na karte Zobrazenie, kliknite na tlačidlo Obnoviť predvolené a potom kliknite na tlačidlo OK.