Kaspersky_uvolnil_Decryptor_CryptXXX | Viruskasino Kaspersky_uvolnil_Decryptor_CryptXXX ~ Viruskasino

Kaspersky_uvolnil_Decryptor_CryptXXX

Kaspersky uvoľňil Decryptor pre .CryptXXX

Nástroj RannohDecryptor je navrhnutý tak, aby dešifrovať súbory Trojan-Ransom.Win32.Rannoh , Trojan-Ransom.Win32.AutoIt ,Trojan-Ransom.Win32.Fury,Trojan-Ransom.Win32.Crybola,Trojan-Ransom.Win32.Cryakl a Trojan-Ransom.Win32.CryptXXX.

Ak je systém napadnutý Trojan-Ransom.Win32.CryptXXX,budú všetky vaše dáta zašifrované a v názve súborov sa pridá prípona .crypt.
Zločinci potom požadujú za de šifrovací kľúč 1,2 bitcoins.
RannohDecryptor pokúsi nájsť dešifrovací kľúč v zašifrovanom súbore. V prípade, ak to nenájde, bude nutné zadať do programu rovnaký súbor v zašifrovanej a nezašifrovanej podobe.
Decryptor je schopný dešifrovať súbory, ktoré sú menšie ako súbory z ktorých  získal kľúč .
Z tohto dôvodu, treba použiť veľkú dvojicu súborov.


Na stiahnutie RannohDecryptor.zip.