ODCODC Ransomware Decryptor | Viruskasino ODCODC Ransomware Decryptor ~ Viruskasino

ODCODC Ransomware Decryptor

ODCODC Decryptor.

ODCODC Decryptor umožní dešifrovať ODCODC Ransomware a obnoviť svoje súbory zadarmo.
Na dešifrovanie môžete  používať BloodDolly dekodér a obnoviť svoje súbory.
Šifrované súbory takto vyzerajú %drive%-email-%email_address% - <original názov>a prípona .odcodc.Môžete si stiahnuť ODCODC dekodér z nasledujúcej stránky

Po stiahnutí rozbaľte ZIP súbor a prečítajte readme.txt pre inštrukcie o tom, ako pokračovať.