Ako dešifrovať vaše súbory | Viruskasino Ako dešifrovať vaše súbory ~ Viruskasino

Ako dešifrovať vaše súbory

Ako dešifrovať vaše súbory zadarmo pomocou nástroja ESETCrysisDecryptor.

Win32/Filecoder.Crysis je trojan, ktorý zašifruje súbory na lokálnych diskoch.
Vaše súbory sú zašifrované a obsahujú príponu: .xtbl, .crysis, .crypt.

Používateľ je vyzvaný, aby za dešifrovanie súborov útočníkovi zaslal určitú sumu peňazí cez platobný systém Bitcoin.
Vo vašom počítači, prípadne v súboroch s príponami .txt, .html a .png, sa môžu zobrazovať nasledujúce informácie:


Vaše súkromné súbory boli zašifrované.

súkromné súbory boli premenované alebo obsahujú príponu: .xtbl, .crysis, .crypt
- "Attention! Your computer was attacked by virus-encoder.. bitcoin143@india.com"
- "Your data was encrypted... Do not try to decrypt it - data wil be lost... checksupport@163.com"
- "To restore information email technical support"
- "all your data was crypted to get it back write to helphomeless@india.com"Dešifrovanie.


Stiahnite si nástroj esetcrysisdecryptor.exe a uložte ho na svoju pracovnú plochu.


Kliknite na Štart → do vyhľadávacieho poľa napíšte
cmd
kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a z kontextového menu zvoľte možnosť Spustiť ako správca.

do príkazového riadka Napíšte:
cd %userprofile%\Desktop
a stlačte Enter.

Ak chcete dešifrovať súbory na disku C.
Napíšte dalsi príkaz.
esetcrysisdecryptor.exe c:
a stlačte Enter.

Pre dešifrovanie iného disku nahraďte C: príslušným písmenom disku.

Nástroj Crysis Decryptor sa spustí a zobrazí sa hlásenie „Looking for infected files...“, čo znamená, že nástroj vyhľadáva infikované súbory. V prípade nájdenia infikovaných súborov postupujte podľa pokynov z nástroja Crysis Decryptor.
ESETCrysisDecryptor

[2016.11.24 08:32:02.848] - Begin
[2016.11.24 08:32:02.849] -
[2016.11.24 08:32:02.850] -     ....................................
[2016.11.24 08:32:02.851] -   ..::::::::::::::::::....................
[2016.11.24 08:32:02.854] -   .::EEEEEE:::SSSSSS::..EEEEEE..TTTTTTTT..    Crysis decryptor
[2016.11.24 08:32:02.856] -  .::EE::::EE:SS:::::::.EE....EE....TT......   Version: 2.0.0.0
[2016.11.24 08:32:02.858] -  .::EEEEEEEE::SSSSSS::.EEEEEEEE....TT......   Built: Nov 18 2016
[2016.11.24 08:32:02.859] -  .::EE:::::::::::::SS:.EE..........TT......
[2016.11.24 08:32:02.861] -   .::EEEEEE:::SSSSSS::..EEEEEE.....TT.....    Copyright (c) ESET, spol. s r.o.
[2016.11.24 08:32:02.863] -   ..::::::::::::::::::....................    1992-2016. All rights reserved.
[2016.11.24 08:32:02.864] -     ....................................
[2016.11.24 08:32:02.865] -
[2016.11.24 08:32:02.866] - --------------------------------------------------------------------------------
[2016.11.24 08:32:02.867] -
[2016.11.24 08:32:02.870] - INFO: OS: 6.1.7601 SP1
[2016.11.24 08:32:02.871] - INFO: Product Type: Workstation
[2016.11.24 08:32:02.872] - INFO: WoW64: True
[2016.11.24 08:32:02.874] - INFO: Machine guid: 624C234B-9258-4662-9A05-E13E9254370A
[2016.11.24 08:32:02.875] -
[2016.11.24 08:32:02.877] - INFO: Supported Crysis file extensions: .xtbl, .crysis, .crypt
[2016.11.24 08:32:02.881] - INFO: Backup: 100
[2016.11.24 08:32:02.882] - INFO: Looking for infected files...
[2016.11.24 08:32:02.883] - --------------------------------------------------------------------------------
[2016.11.24 08:32:02.884] -
[2016.11.24 08:34:00.396] - --------------------------------------------------------------------------------
[2016.11.24 08:34:00.397] - INFO: 100 infected files found.
[2016.11.24 08:34:00.398] - INFO: 100 file(s) cleaned.

Zdroj: