Viruskasino: ASC-znaky ASC-znaky ~ Viruskasino

ASC-znakyšpeciálne znaky.

Na počítačovej klávesnici môžete napísať ľubovoľný znak tak, že stlačíte ľavé tlačidlo Alt a na klávesnici vyťukáte príslušný kód.
Napríklad ľavý Alt + 47 napíše znak /.
Uvediem len niektoré špeciálne znaky ktoré najčastejšie používam.
Alt+47napíše/
Alt+92napíše\
Alt+37napíše%
Alt+35napíše#
Alt+61napíše=
Alt+123napíše{
Alt+125napíše}
Alt+40napíše(
Alt+41napíše)
Alt+64napíše@
Alt+33napíše!
Alt+38napíše&
Alt+124napíše|