Viruskasino: Windows update Windows update ~ Viruskasino
Zobrazujú sa príspevky s označením Windows update. Zobraziť všetky príspevky
Zobrazujú sa príspevky s označením Windows update. Zobraziť všetky príspevky

Windows Update chyba

Window update error 80070005 Upozornenie. Nesprávnou úpravou databázy Registry sa môže vážne poškodiť operačný systém a môže sa požadovať je...

Ne funkčné aktualizácia vo windows xp

Ak používate systém Windows XP s aktualizáciou Service Pack 2 , mali by ste si nainštalovať aktualizáciu Windows XP Service Pack 3 . Aktuali...